Kategorier
Uncategorized

Takeaway förklarat

Takeaway är ett relativt nytt ord i vår svenska vokabulär. Det har sitt ursprung i engelskan och är en typ av sammansatt slang för att ta något med sig, antingen på vägen eller rent intellektuellt – “to take something on the way” blir i vardags språk “takeaway”.

Hemkörd eller hämtad mat

Vanligt förekommande med engelska ord är att de är mångfacetterade och har ofta ett flertal olika betydelser beroende på sitt sammanhang, så också i detta fall. Det mest vanliga är när termen används i sammanhang med affärer och restauranger som säljer lagad mat som kan antingen tas med i en förpackningen eller fås hemkörd. Det är mest associerat med asiatisk mat och då primärt de första kinarestaurangerna på 80-talet. I takt med att matkulturen och olika typer av service har utvecklats erbjuds det numera av alla restaurangtyper.

Nyckelinformation

På samma sätt som man kan “ta med sig mat hem” kan man också ta med sig kunskap och insikter. Läser man en bok, ser en film, eller går på en föreläsning eller seminarium av något slag, talar man också om takeaways. Någon slags information som är så viktig, eller signifikant, att man lägger den på minnet och har för avsikt att implementera, eller kan använda om igen, i sitt eget arbete. Inom informationsindustrin har detta numera blivit ett sätt att mäta värdet på viss kommunikation. I affärssammanhang kan det räcka med en enda takeaway, men den ska då vara väldigt avgörande.

En bra takeaway ska helst vara inlindad i en bra historia. Man vet att människor relaterar till berättelser och helst med känslomässig kontext. Enkelt förklarat kan man sammanfatta det med att det ska antingen associera med kärlek eller rädsla av något slag. Vanligt förekommande är historier om hur någon överkommit något, klarat av något mot alla odds och lyckats. Typiskt exempel kan vara konversationer med ungdomar där direkt och rak information inte skulle uppfattas, eller uppfattas som auktoritär, och man då istället väljer att bädda in den i en historia som just den åldersgruppen kan relatera till.

Förhandlingsknep

Det tredje sättet att använda ordet takeaway är i sälj- och förhandlingssammanhang. Här har det nästan direkt motsatt betydelse. Nu handlar det om något som tas bort ifrån någon. I det här sammanhanget tillhör takeaways det gamla gardet av förhandlingstrick och baseras i huvudsak på en människas rädsla av något slag. Det kan vara allt ifrån att inte vara inkluderad, inte vara likadan som sin granne eller sociala grupp, inte vara speciell eller viktig nog osv.

Den som säljer, eller förhandlar, listar upp vad som ingår och sedan ger en viss del, eller detalj, en extremt kort acceptanstid. Att det gäller bara just nu eller idag till exempel. Det stressar helt enkelt vederbörande att ta ett snabbt beslut, vilket oftast är helt känslomässigt baserat mer än något annat. Någon som är riktigt aggressiv i sin framtoning kan också ha fiskat upp vissa intressen en kund kan ha, nämna dem i samtalet och sedan påtala att just det gäller inte vederbörande eftersom hen inte har den produkten eller servicen.

Genom att skapa en känsla av utanförskap pressar man fram att motparten kommer att be om “produkten” själv, i tron om att det var deras egen ide. Förhandlaren gjorde vad som kallas en takeaway.

takeaway-forklarat/